องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 สายลำห้วยเสือเขี้ยว [ 7 มิ.ย. 2565 ]20
2 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 สายคุ้มโสกดู่-โคกป่าชาติ [ 7 มิ.ย. 2565 ]20
3 รายผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 สายแยกนาดาบชาย-ทางเชื่อมบ้านหนองทุ่ม ต.ใหม่นาเพียง [ 7 มิ.ย. 2565 ]19
4 เอกสารแนบท้ายประกาศราคาการ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 โครงการ ซ่อมแซมทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 [ 6 มิ.ย. 2565 ]20
5 เอกสารแนบท้ายประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ถนนสายหนองสามเหลี่ยม-บ้านท่าเยี่ยม ต.ใหม่นาเเพียง [ 6 พ.ค. 2565 ]23
6 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 [ 6 พ.ค. 2565 ]26
7 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 [ 1 เม.ย. 2565 ]50
8 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]35
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]44
10 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]31
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]32
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]32
13 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]32
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔ [ 23 พ.ย. 2564 ]109
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 23 พ.ย. 2564 ]105
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 23 พ.ย. 2564 ]106
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 22 พ.ย. 2564 ]103
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 2 พ.ย. 2564 ]112
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]28
20 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]30
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10