องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 182 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]20
62 ประกาศ ราคากลางโครงการติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส (บริเวณทางเข้า-ทางออก) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม [ 2 ม.ค. 2563 ]19
63 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 [ 18 ธ.ค. 2562 ]20
64 ประกาศ ราคากลางโครงการต่อเติมรั้วอาคารที่ทำการ อบต.คอนฉิม โดยติดตั้งรั้วเหล็ก [ 29 พ.ย. 2562 ]23
65 ประกาศ โครงการซ่อมแซมถนน โดยการปรับเกรดเรียบ [ 27 พ.ย. 2562 ]20
66 ประกาศ ราคากลางงานปรับปรุงลานจอดรถอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม [ 26 ก.ย. 2562 ]19
67 ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนดินสายโคกโสกขี้หี [ 16 ก.ย. 2562 ]21
68 ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนดินสายบ้านยายชำนาญ [ 16 ก.ย. 2562 ]19
69 ประกาศ ราคากลางปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ถนนภายในตำบลคอนฉิม หมู่ 1 และสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 และสายเลียบลำห้วยหนองเอี่ยน นานายธีรพงษ์ มูลหล้า บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ 9 [ 26 ส.ค. 2562 ]23
70 ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลโดยการลงหินคลุก [ 20 ส.ค. 2562 ]20
71 ประกาศ ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป [ 22 ก.ค. 2562 ]20
72 ประกาศ ราคากลางโครงการจัดซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพพิธีบรมราชาภิเษก [ 10 พ.ค. 2562 ]20
73 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ 6 และบ้านโคกสว่าง ม.7 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 มี.ค. 2562 ]19
74 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 [ 26 มี.ค. 2562 ]19
75 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 [ 26 มี.ค. 2562 ]19
76 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ 4 และบ้านป่าแดง ม.5 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 มี.ค. 2562 ]20
77 ประกาศ ราคากลางจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลคอนฉิม [ 13 มี.ค. 2562 ]19
78 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 [ 27 ธ.ค. 2561 ]20
79 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]19
80 ประกาศ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลคอนฉิม โดยการปรับเกรดเรียบ [ 20 ธ.ค. 2561 ]21
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10