องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 192 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 17 มี.ค. 2563 ]88
62 ประกาศ แผนงานจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 มี.ค. 2563 ]86
63 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]92
64 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 (สายบ้านพ่อกุหลาบ ปาไข) [ 13 ม.ค. 2563 ]85
65 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]89
66 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]88
67 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 7 ม.ค. 2563 ]86
68 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]88
69 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]93
70 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]85
71 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 7 ม.ค. 2563 ]87
72 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]94
73 ประกาศ ราคากลางโครงการติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส (บริเวณทางเข้า-ทางออก) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม [ 2 ม.ค. 2563 ]86
74 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 [ 18 ธ.ค. 2562 ]95
75 ประกาศ ราคากลางโครงการต่อเติมรั้วอาคารที่ทำการ อบต.คอนฉิม โดยติดตั้งรั้วเหล็ก [ 29 พ.ย. 2562 ]90
76 ประกาศ โครงการซ่อมแซมถนน โดยการปรับเกรดเรียบ [ 27 พ.ย. 2562 ]89
77 ประกาศ ราคากลางงานปรับปรุงลานจอดรถอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม [ 26 ก.ย. 2562 ]92
78 ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนดินสายโคกโสกขี้หี [ 16 ก.ย. 2562 ]87
79 ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนดินสายบ้านยายชำนาญ [ 16 ก.ย. 2562 ]80
80 ประกาศ ราคากลางปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ถนนภายในตำบลคอนฉิม หมู่ 1 และสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 และสายเลียบลำห้วยหนองเอี่ยน นานายธีรพงษ์ มูลหล้า บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ 9 [ 26 ส.ค. 2562 ]92
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10