องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 182 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที 3 และบ้านดงบัง หมุ่ที่ 4 [ 25 ก.ย. 2561 ]20
82 ประกาศ โครงการปรับปรุงถนนดินภายในตำบลคอนฉิม สายบ้านโนนเก่าน้อย - โสกดู่ โดยการลงหินคลุก [ 25 ก.ย. 2561 ]21
83 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที 6 และบ้านโคกสว่าง หมุ่ที่ 7 [ 25 ก.ย. 2561 ]21
84 ประกาศ โครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง สายบ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 [ 25 ก.ย. 2561 ]21
85 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561 [ 11 ก.ย. 2561 ]21
86 ประกาศ โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงานในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม [ 11 ก.ย. 2561 ]21
87 ประกาศ โครงการปรับปรุงถนนดินภายในตำบลคอนฉิม โดยการลงหินคลุก [ 11 ก.ย. 2561 ]21
88 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 [ 21 ส.ค. 2561 ]21
89 ประกาศ สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 [ 21 ส.ค. 2561 ]20
90 ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางบ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]20
91 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ 6 และบ้านโคกสว่าง ม.7 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 ก.ค. 2561 ]20
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 [ 23 ก.ค. 2561 ]21
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 [ 23 ก.ค. 2561 ]20
94 ประกาศ สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 [ 6 มิ.ย. 2561 ]22
95 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 [ 6 มิ.ย. 2561 ]21
96 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่4 และบ้านโคกสว่าง ม.7 [ 5 มิ.ย. 2561 ]21
97 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม [ 8 พ.ค. 2561 ]21
98 ประกาศ ยกเลิกประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม [ 1 พ.ค. 2561 ]19
99 สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 [ 26 เม.ย. 2561 ]20
100 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 [ 26 เม.ย. 2561 ]20
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10