องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 192 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลโดยการลงหินคลุก [ 20 ส.ค. 2562 ]86
82 ประกาศ ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป [ 22 ก.ค. 2562 ]94
83 ประกาศ ราคากลางโครงการจัดซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพพิธีบรมราชาภิเษก [ 10 พ.ค. 2562 ]97
84 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ 6 และบ้านโคกสว่าง ม.7 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 มี.ค. 2562 ]85
85 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 [ 26 มี.ค. 2562 ]90
86 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 [ 26 มี.ค. 2562 ]86
87 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ 4 และบ้านป่าแดง ม.5 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 มี.ค. 2562 ]94
88 ประกาศ ราคากลางจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลคอนฉิม [ 13 มี.ค. 2562 ]87
89 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 [ 27 ธ.ค. 2561 ]88
90 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]87
91 ประกาศ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลคอนฉิม โดยการปรับเกรดเรียบ [ 20 ธ.ค. 2561 ]84
92 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที 3 และบ้านดงบัง หมุ่ที่ 4 [ 25 ก.ย. 2561 ]86
93 ประกาศ โครงการปรับปรุงถนนดินภายในตำบลคอนฉิม สายบ้านโนนเก่าน้อย - โสกดู่ โดยการลงหินคลุก [ 25 ก.ย. 2561 ]83
94 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที 6 และบ้านโคกสว่าง หมุ่ที่ 7 [ 25 ก.ย. 2561 ]92
95 ประกาศ โครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง สายบ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 [ 25 ก.ย. 2561 ]90
96 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561 [ 11 ก.ย. 2561 ]90
97 ประกาศ โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงานในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม [ 11 ก.ย. 2561 ]92
98 ประกาศ โครงการปรับปรุงถนนดินภายในตำบลคอนฉิม โดยการลงหินคลุก [ 11 ก.ย. 2561 ]87
99 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 [ 21 ส.ค. 2561 ]89
100 ประกาศ สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 [ 21 ส.ค. 2561 ]81
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10