องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 182 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 [ 26 เม.ย. 2561 ]20
102 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]20
103 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]20
104 ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลคอนฉิม ภายในหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ 8 [ 22 ธ.ค. 2560 ]20
105 ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลคอนฉิม ภายในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 [ 22 ธ.ค. 2560 ]20
106 ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงานในเขตความรับผิดชอบและโครงการปรับปรุงบ่อขยะและกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย [ 19 ธ.ค. 2560 ]20
107 ประกาศ ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงทางระบายน้ำในเขตตำบลคอนฉิม [ 19 ธ.ค. 2560 ]21
108 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 [ 10 พ.ย. 2560 ]21
109 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 [ 7 พ.ย. 2560 ]20
110 ประกาศ สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 3) [ 13 ก.ค. 2560 ]20
111 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 [ 15 พ.ค. 2560 ]19
112 ประกาศ สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 [ 20 เม.ย. 2560 ]19
113 ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]19
114 ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาชนะการเสนอราคา ตามโครงการประมูลราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ขนาด ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน ) จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 7 เม.ย. 2560 ]19
115 ประกาศ ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านโนนใหญ่ และหมู่ที่ 4 บ้านดงบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 31 มี.ค. 2560 ]20
116 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หมู่ที่ 6 บ้านดอนโจด, หมู่ที่ 8 บ้านโนนเก่าน้อย) [ 15 มี.ค. 2560 ]19
117 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพัันธ์ พ.ศ. 2560 [ 15 มี.ค. 2560 ]19
118 ประกาศ ประมูลราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ชนิด 6 ตัน 6 ล้อ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 8 มี.ค. 2560 ]19
119 ประกาศ ราคากลางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 2 มี.ค. 2560 ]19
120 ประกาศ รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่1) [ 13 ก.พ. 2560 ]20
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10