องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 192 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางบ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]91
102 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ 6 และบ้านโคกสว่าง ม.7 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 ก.ค. 2561 ]90
103 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 [ 23 ก.ค. 2561 ]89
104 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 [ 23 ก.ค. 2561 ]90
105 ประกาศ สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 [ 6 มิ.ย. 2561 ]88
106 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 [ 6 มิ.ย. 2561 ]83
107 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่4 และบ้านโคกสว่าง ม.7 [ 5 มิ.ย. 2561 ]82
108 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม [ 8 พ.ค. 2561 ]88
109 ประกาศ ยกเลิกประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม [ 1 พ.ค. 2561 ]89
110 สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 [ 26 เม.ย. 2561 ]89
111 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 [ 26 เม.ย. 2561 ]85
112 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 [ 26 เม.ย. 2561 ]85
113 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]87
114 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]88
115 ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลคอนฉิม ภายในหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ 8 [ 22 ธ.ค. 2560 ]84
116 ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลคอนฉิม ภายในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 [ 22 ธ.ค. 2560 ]86
117 ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงานในเขตความรับผิดชอบและโครงการปรับปรุงบ่อขยะและกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย [ 19 ธ.ค. 2560 ]89
118 ประกาศ ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงทางระบายน้ำในเขตตำบลคอนฉิม [ 19 ธ.ค. 2560 ]89
119 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 [ 10 พ.ย. 2560 ]86
120 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 [ 7 พ.ย. 2560 ]84
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10