องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 182 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศ ผลการพิจารณาผลการเรียกสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านคอนฉิมพัฒนา ม.9 [ 25 มี.ค. 2558 ]20
162 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคอนฉิมพัฒนา ม.9 [ 26 ก.พ. 2558 ]19
163 ประกาศราคากลางงานสอบราคาจ้างเหมาตามโคงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบต.คอนฉิม [ 8 ม.ค. 2558 ]20
164 ป่ระกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบต.คอนฉิม [ 8 ม.ค. 2558 ]20
165 ประกาศ การพิจารณาผลการเรียกสอบราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบเกษตรเอนกประสงค์หรือรถอีแต๋น) [ 23 ธ.ค. 2557 ]20
166 ประกาศ การพิจารณาผลการเรียกสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.คอนฉิม [ 11 ธ.ค. 2557 ]19
167 ประกาศ ผลการพิจารณาผลการเรียกสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) [ 4 ธ.ค. 2557 ]20
168 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบเกษตรเอนกประสงค์หรือรถอีแต๋น) ประจำปีงบประมาณ2558 [ 3 ธ.ค. 2557 ]19
169 ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ [ 14 พ.ย. 2557 ]20
170 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) [ 6 พ.ย. 2557 ]19
171 ประกาศ การพิจารณาผลการเรียกสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ต.คอนฉิม [ 29 ก.ค. 2557 ]19
172 ประกาศผลผู้ชนะการเรียกสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ [ 6 พ.ค. 2557 ]20
173 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ [ 10 เม.ย. 2557 ]22
174 ประกาศยกเลิกการสอบราคจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ [ 4 เม.ย. 2557 ]20
175 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ [ 25 ก.พ. 2557 ]20
176 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ [ 31 ม.ค. 2557 ]21
177 ประกาศผลสอบราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 8 [ 14 ก.ค. 2556 ]21
178 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 8 [ 14 มิ.ย. 2556 ]19
179 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น [ 25 ก.ค. 2555 ]20
180 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2ชั้น [ 23 ก.ค. 2555 ]21
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10