องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 192 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 [ 10 พ.ค. 2559 ]85
142 สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 2 [ 11 เม.ย. 2559 ]89
143 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 [ 11 เม.ย. 2559 ]88
144 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.คอนฉิม,โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและฝ้าเพดาน และโครงการต่อเติมงานสถาปัตย์และงานสุขาภิบาล อาคารเอนกประสงค์ของ อบต.คอนฉิม [ 31 มี.ค. 2559 ]86
145 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกบดทับแน่น ถนนสายโนนใหญ่-ป่าแดง [ 31 มี.ค. 2559 ]84
146 ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 11 มี.ค. 2559 ]88
147 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมู่ที่ 4 บ้านดงบัง, หมู่ที่ 6 บ้านดอนโจด, หมู่ที่ 8 บ้านโนนเก่าน้อย [ 18 ก.พ. 2559 ]86
148 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 [ 10 ก.พ. 2559 ]82
149 สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 1 [ 3 ก.พ. 2559 ]86
150 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 [ 11 ม.ค. 2559 ]90
151 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 17 ธ.ค. 2558 ]84
152 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย สายบ้านโนนใหญ่ ม.2 สายบ้านโนนสวรรค์ ม.3 และสายบ้านป่าแดง ม.5 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 ธ.ค. 2558 ]83
153 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 [ 18 พ.ย. 2558 ]88
154 ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558 [ 20 ต.ค. 2558 ]87
155 ประกาศ สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 [ 20 ต.ค. 2558 ]91
156 ประกาศ การพิจารณาผลการเรียกสอบราคา โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ ศูนย๋พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด [ 22 ก.ย. 2558 ]87
157 ประกาศ การพิจารณาผลการเรียกสอบราคา โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ ศูนย๋พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน [ 22 ก.ย. 2558 ]86
158 ประกาศ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.คอนฉิม จำนวน 2 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]91
159 ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.คอนฉิม จำนวน 2 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 31 ส.ค. 2558 ]90
160 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค. 2558 [ 13 ส.ค. 2558 ]83
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10