องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 182 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 17 ธ.ค. 2558 ]20
142 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย สายบ้านโนนใหญ่ ม.2 สายบ้านโนนสวรรค์ ม.3 และสายบ้านป่าแดง ม.5 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 ธ.ค. 2558 ]20
143 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 [ 18 พ.ย. 2558 ]20
144 ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558 [ 20 ต.ค. 2558 ]20
145 ประกาศ สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 [ 20 ต.ค. 2558 ]19
146 ประกาศ การพิจารณาผลการเรียกสอบราคา โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ ศูนย๋พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนโจด [ 22 ก.ย. 2558 ]20
147 ประกาศ การพิจารณาผลการเรียกสอบราคา โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนฯ ศูนย๋พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฎฐิวัน [ 22 ก.ย. 2558 ]19
148 ประกาศ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.คอนฉิม จำนวน 2 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]19
149 ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.คอนฉิม จำนวน 2 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 31 ส.ค. 2558 ]19
150 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค. 2558 [ 13 ส.ค. 2558 ]19
151 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่องการพิจารณาผลเรียกการสอบราคา โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ดอนโจด [ 3 ส.ค. 2558 ]20
152 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่องการพิจารณาผลเรียกการสอบราคา โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์วัดลัฏฐิวันบ้านคอนฉิม [ 3 ส.ค. 2558 ]20
153 สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 [ 14 ก.ค. 2558 ]19
154 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย. 2558 [ 14 ก.ค. 2558 ]19
155 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนฉิม [ 10 ก.ค. 2558 ]19
156 ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนฉิม [ 6 ก.ค. 2558 ]21
157 ประกาศ การพิจารณาผลการเรียกสอบราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.คอนฉิม [ 17 มิ.ย. 2558 ]20
158 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 [ 15 มิ.ย. 2558 ]19
159 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ [ 21 พ.ค. 2558 ]19
160 ประกาศราคากลางสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 18 พ.ค. 2558 ]19
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10